စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

သတင်းများ

သတင်းများ

၂၀၂၃ ခုနှစ် ဖေဖော်ဝါရီလ (၁) လအတွင်း ဖြစ်ပွားသော တိုက်ပွဲစာရင်းချုပ်နှင့် အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက် စစ်ကောင်စီတပ်၏ လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများ

မတ်လ (၁၁) ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ကေအဲန်ယူ−ဗဟို။ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်းတွင် ကရင်အမျိုးသား လွတ်မြောက်ရေးတပ် ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

၂၀၂၃ နံၣ် လါယနူၤအါရံၤ အကတီၢ်ပူၤ ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ ဟီၣ်ကဝီၤပူၤ တၢ်ဒုးကဲထီၣ်ဝဲ (၄၃၆) ဘျီ ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ် မၤထီဒါဝဲ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ် အိၣ်အါထီၣ်ဝဲ

၂၀၂၃ နံၣ်, လါဖ့ၤဘြူၤအါရံၤ (၁၃) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢ မုၢ်တြီၢ်ကီၢ်ရ့ၣ် သုးက့ (၅) ဒီး ဒူပျၥ် ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

အာဏာသိမ်းယူပြီးသည့်အချိန်မှစပြီး (၂) နှစ်အတွင်း တိုက်ပွဲပေါင်း (၈၀၃၈) ကြိမ်ဖြစ်ပွား အာဏာသိမ်း အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်များမှ (၆၈၇၆) ဦးသေဆုံးကာ (၅၅၁၉) ဦးဒဏ်ရာရ

ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း မြန်မာစစ်တပ်မှ အာဏာသိမ်းယူပြီးသည့်အချိန်မှစပြီး (၂) နှစ်အတွင်း တိုက်ပွဲပေ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ၊ ခလယ်လွီထူခရိုင် တပ်မဟာ (၃) တွင်ဖြစ်ပွားသော (၁၅) ရက်တာတိုက်ပွဲအတွင်း အာဏာသိမ်းအကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်သာ (၄၇) ဦးသေဆုံး

ဇန်နဝါရီလ (၂၀) ရက်၊ ၂၀၂၃ ခုနှစ်၊ ကေအဲန်ယူ−ဗဟို။ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေ၊ ခလယ်လွီထူခရိုင် တပ်မဟာ (၃) နယ်မြေမျာ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

၂၀၂၂ နံၣ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် တလါအကတီၢ်ပူၤ တၢ်ဒုးကစီၣ် ဒီး သုးမီၤစိရိၤအသုးသ့ၣ်တဖၣ်, သုးခိးကီၢ်ဆၢ BGF အသုးသ့ၣ်တဖၣ် အတၢ်မၤထီဒါ ဟီၣ်ခိၣ်ဖိခွဲးယၥ်

၂၀၂၃ နံၣ်, လါယနူၤအါရံၤ (၇) သီ, ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-လီၢ်ခၢၣ်သးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်-ကညီဒီကလုၥ်စၢဖှိၣ်ကရၢ ကီၢ်သူလ့ၤတၢ်ပၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤ ၂၀၂၂ နံၣ် လါဒံၣ်စ့ဘၢၣ် ဒီတလါအ ...

ဆက်ဖတ်ရန်
သတင်းများ

ပဒိၣ်စီၤသူယဲၤ အသးသမူ တၢ်လဲၤခီဖျိလၢ ကညီတၢ်ပၢၢ်ဆၢ အတၢ်ဖံးတၢ်မၤပူၤ

ပဒိၣ်စီၤသူယဲၤ အိၣ်ဖျဲၣ်ထီၣ်ဝဲဖဲ ၁၉၅၆ နံၣ် လါအီကူး ၁၇ သီ အနံၤ ဖဲဘျံးဒဝဲၢ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ဖိဂီၤသဝီ, ထံမိၢ်ပှၢ်ဟီၣ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမ့ၢ်ဝဲဒၣ် စီၤအါနၣ် ဒ ...

ဆက်ဖတ်ရန်