စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း

Karen National Day Pamphlet (Karen and Burmese)

2022-02-10

  • TitleKaren National Day Pamphlet (Karen and Burmese)
  • Date2022-02-10
  • Authorစည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
  • Puplisherစည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
  • CategoryKaren National Important Day
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ထုတ်ဝေသူ ဒေါင်းလော့
1 2022-02-10 (Karen National Important Day)
Karen National Day Pamphlet (Karen and Burmese)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
2 2022-02-05 (Karen National Important Day)
Karen National Union (KNU-Day) Pamphlet (Burmese Version)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
3 2022-01-31 (Karen National Important Day)
Karen Revolution Day Pamphlet 31st January 2022 (Burmese Version)
KNU-DOI
4 2022-01-02 (Karen National Important Day)
Karen New Year Pamphlet (Burmese Version)
KNU-DOI
5 2021-12-31 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
Thoolei Publication Volume 1 part 4
KNU-DOI
6 2021-10-23 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
Thoolei Publication Volume 1 Part 3
KNU-DOI
7 2021-09-01 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
သူးလေသတင်းစာစောင် အတွဲ (၁) အမှတ်စဉ် (၂)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
8 2021-06-23 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
သူးလေသတင်းစာစောင် အတွဲ (၁) အမှတ်စဉ် (၁)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
9 2018-07-01 (Karen National Dialogue)
ဒုတိယအကြိမ် ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲများ
KNU-DOI နှင့် RISE
10 2017-03-01 (Karen National Dialogue)
ပထမအကြိမ် ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်း
KNU-DOI နှင့် RISE
11 2017-03-01 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ − ၂၁ ရာစုပင်လုံ သို့ တင်သွင်းသော စတမ်းများနှင့် ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲဆိုင်ရာ အထောက်အကူပြု စာတမ်းများ
KNU-DOI နှင့် RISE
12 2017-01-01 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
Joint Ceasefire Monitoring Committee Handbook
KNU-DOI နှင့် RISE
13 2016-11-07 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
တစ်နိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးနှင့် အက​ောင်အထည်ဖော် ဆောင်ရွက်မှု မှတ်တမ်း
KNU-DOI နှင့် RISE
14 2016-01-10 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
နှစ်ဖက်လေးစားလိုက်နာရမည့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ (ကရင်ဘာသာ)
KNU-DOI နှင့် RISE
15 2016-01-10 (ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ်)
နှစ်ဖက်လေးစားလိုက်နာရမည့် ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှု ရပ်စဲရေးဆိုင်ရာ စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့် စစ်ဘက်ဆိုင်ရာ ကျင့်ဝတ်များ (မြန်မာဘာသာ)
KNU-DOI နှင့် RISE