စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း

ဥပဒေသတင်းစာစောင် အမှတ်စဉ် (၂)

2022-09-13

  • Titleဥပဒေသတင်းစာစောင် အမှတ်စဉ် (၂)
  • Date2022-09-13
  • AuthorKaren Legal Assistance Center
  • PuplisherKaren Legal Assistance Center
  • Categoryဥပဒေစာစောင်
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ထုတ်ဝေသူ ဒေါင်းလော့
1 2022-09-13 (ဥပဒေစာစောင်)
ဥပဒေသတင်းစာစောင် အမှတ်စဉ် (၂)
Karen Legal Assistance Center
2 2022-08-11 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
Thoolei Publication Volume 2 Part 2
Organizing and Information Department
3 2022-08-10 (Karen National Important Day)
72 Karen National Martyrs Day Pamphlet (2022) Karen and Burmese Version
Department of Organizing and Information
4 2022-06-28 (ဥပဒေစာစောင်)
ဥပဒေသတင်းစာစောင်
Karen Legal Assistance Center
5 2022-04-01 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
သူးလေသတင်းစာစောင် အတွဲ(၂) အမှတ်စဉ် (၁)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
6 2022-02-10 (Karen National Important Day)
Karen National Day Pamphlet (Karen and Burmese)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
7 2022-02-05 (Karen National Important Day)
Karen National Union (KNU-Day) Pamphlet (Burmese Version)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
8 2022-01-31 (Karen National Important Day)
Karen Revolution Day Pamphlet 31st January 2022 (Burmese Version)
KNU-DOI
9 2022-01-02 (Karen National Important Day)
Karen New Year Pamphlet (Burmese Version)
KNU-DOI
10 2021-12-31 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
Thoolei Publication Volume 1 part 4
KNU-DOI
11 2021-10-23 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
Thoolei Publication Volume 1 Part 3
KNU-DOI
12 2021-09-01 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
သူးလေသတင်းစာစောင် အတွဲ (၁) အမှတ်စဉ် (၂)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
13 2021-06-23 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
သူးလေသတင်းစာစောင် အတွဲ (၁) အမှတ်စဉ် (၁)
စည်းရုံးရေးနှင့်ပြန်ကြားရေးဌာန
14 2018-07-01 (Karen National Dialogue)
ဒုတိယအကြိမ် ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲနှင့် လူထုတွေ့ဆုံပွဲများ
KNU-DOI နှင့် RISE
15 2017-03-01 (Karen National Dialogue)
ပထမအကြိမ် ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲ မှတ်တမ်း
KNU-DOI နှင့် RISE