စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

မိန့်ခွန်းများ

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ

2022-09-22

  • Nameကေအဲန်ယူ
  • PositionHeadquarters
  • OrganisationKaren National Union
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလော့
1 2022-09-22 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
2 2022-09-20 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
3 2022-09-20 (မိန့်ခွန်းများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ အပြည်ပြည်ဆိုင်ရာ ကမ္ဘာ့ငြိမ်းချမ်းရေးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
4 2022-09-08 (သဝဏ်လွှာများ)
Letter of felicitation sent by KNU to 31st KNPF day
5 2022-09-08 (သဝဏ်လွှာများ)
၃၁ နှစ်မြှောက် ကရင်အမျိုးသားရဲတပ်ဖွဲ့နေ့သို့ ပေးပို့သော ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ သဝဏ်လွှာ
6 2022-08-11 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၂ ကြိမ်ြမောက် ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့သို့ ပေးပို့သော ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး၏ သဝဏ်လွှာ (Karen)
7 2022-08-11 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၂ ကြိမ်ြမောက် ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့သို့ ပေးပို့သော ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး၏ သဝဏ်လွှာ
8 2022-08-11 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၂ ကြိမ်ြမောက် ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့သို့ ပေးပို့သော ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး၏ သဝဏ်လွှာ
9 2022-08-11 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU Chairperson speech on 72nd Karen National Martyrs Day (2022-Burmese Version)
10 2022-08-10 (သဝဏ်လွှာများ)
KNLA Messages on 72nd Karen National Martyrs Day (2022)