စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

မိန့်ခွန်းများ

KNU facilitation to 74th Chin National Day

2022-02-19

  • NameKaren National Union
  • PositionHeadquarters
  • OrganisationKaren National Union
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလော့
1 2022-02-19 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU facilitation to 74th Chin National Day
2 2022-02-10 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ - ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးမှ ၇၄ နှစ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ (Karen)
3 2022-02-10 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ - ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးမှ ၇၄ နှစ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ (Burmese)
4 2022-02-05 (သဝဏ်လွှာများ)
ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးမှ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် ၇၅ ကြိမ်မြောက်နေ့ သို့ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
5 2022-02-04 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၅ ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးနေ့ KNU Day အတွက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး မှ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
6 2022-01-31 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၃ ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသား တော်လှန်ရေးနေ့သို့ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး မှ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ (English)
7 2022-01-30 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၃ ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသား တော်လှန်ရေးနေ့သို့ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး မှ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ (Karen)
8 2022-01-30 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၃ ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသား တော်လှန်ရေးနေ့သို့ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး မှ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ (Burmese)
9 2022-01-05 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU President facilitation on Karen New year (Pwo Karen) 2022
10 2022-01-02 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU President General Mutu Say Poe's Felicitation Letter Sent to Karen New Year Day of 2761 Karen Era (English)