စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

မိန့်ခွန်းများ

KNU President facilitation Letter on 72nd Kaw Thoo Lei Day

2021-06-14

  • Nameဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး
  • Positionဥက္ကဌ
  • Organisationကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလော့
1 2021-06-14 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU President facilitation Letter on 72nd Kaw Thoo Lei Day
2 2021-02-10 (သဝဏ်လွှာများ)
(၇၃)ကြိမ်မြောက်ကရ့င်အမျိုးသားနေ့တွင်ပေးပို့သည့်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး ၏သ၀ဏ်လွှာ
3 2021-02-10 (သဝဏ်လွှာများ)
(၇၃)ကြိမ်မြောက်ကရ့င်အမျိုးသားနေ့တွင်ပေးပို့သည့်ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး ၏သ၀ဏ်လွှာ
4 2021-02-10 (သဝဏ်လွှာများ)
(၇၃) ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားနေ့တွင် ပေးပို့သော ကရင်အမျိုးသမီး အစည်းအရုံး၏ သဝဏ်လွှာ
5 2021-02-10 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး မှ (၇၃) ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားနေ့သို့ ပေးပို့ သော သဝဏ်လွှာ
6 2021-02-09 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး မှ (၇၃) ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသားနေ့သို့ ပေးပို့ သော သဝဏ်လွှာ
7 2021-02-04 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးမှ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် (၇၄) ကြိမ်မြောက်နေ့ သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
8 2021-02-04 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးမှ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် (၇၄) ကြိမ်မြောက်နေ့ သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
9 2021-01-30 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၂ ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသား တော်လှန်ရေးနေ့သို့ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး မှ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
10 2021-01-29 (သဝဏ်လွှာများ)
KYO facilitation letter to 72nd Karen Revolution Day