စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

မိန့်ခွန်းများ

၇၂ ကြိမ်ြမောက် ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့သို့ ပေးပို့သော ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး၏ သဝဏ်လွှာ (Karen)

2022-08-11

  • NameKaren Youth Organization
  • PositionHeadquarters
  • OrganisationKaren Youth Organization
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလော့
1 2022-08-11 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၂ ကြိမ်ြမောက် ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့သို့ ပေးပို့သော ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး၏ သဝဏ်လွှာ (Karen)
2 2022-08-11 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၂ ကြိမ်ြမောက် ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့သို့ ပေးပို့သော ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး၏ သဝဏ်လွှာ
3 2022-08-11 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၂ ကြိမ်ြမောက် ကရင့်အမျိုးသားအာဇာနည်နေ့သို့ ပေးပို့သော ကရင်အမျိုးသမီးအစည်းအရုံး၏ သဝဏ်လွှာ
4 2022-08-11 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU Chairperson speech on 72nd Karen National Martyrs Day (2022-Burmese Version)
5 2022-08-10 (သဝဏ်လွှာများ)
KNLA Messages on 72nd Karen National Martyrs Day (2022)
6 2022-08-09 (မိန့်ခွန်းများ)
ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ် ကရၢခိၣ် အတၢ်ကတိၤဖဲ တၢ်မၤလၤကပီၤ ကညီဒီကလုၥ် မၤထူရၤ အမုၢ်နံၤ ပှဲၤထီၣ် (၇၂) ဝီတဝီ
7 2022-08-08 (သဝဏ်လွှာများ)
Letter of felicitation Sent by KNU to Karen Traditional Wrist-Tying Ceremony (Burmese)
8 2022-08-08 (သဝဏ်လွှာများ)
Letter of felicitation Sent by KNU to Karen Traditional Wrist-Tying Ceremony (Karen)
9 2022-07-14 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU Felicitation on 75th KNDO day
10 2022-07-14 (မိန့်ခွန်းများ)
KNDO Chairperson Brigadier General Speeches on 75th KNDO Day