စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

မိန့်ခွန်းများ

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး မှ (၇၃) ကြိမ်မြောက် ကော်သူးလေ နေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ

2022-06-14

  • Nameကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး
  • Positionဗဟိုဌာနချုပ်
  • Organisationကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလော့
1 2021-02-04 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဌ၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုးမှ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံးကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်သည့် (၇၄) ကြိမ်မြောက်နေ့ သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
2 2021-01-30 (သဝဏ်လွှာများ)
၇၂ ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသား တော်လှန်ရေးနေ့သို့ ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဥက္ကဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူတူးစေးဖိုး မှ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
3 2021-01-29 (သဝဏ်လွှာများ)
KYO facilitation letter to 72nd Karen Revolution Day
4 2021-01-29 (သဝဏ်လွှာများ)
KWO facilitation letter on 72nd Karen Revolution Day
5 2021-01-28 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU President Gen. Mutu Say Poe’s Felicitation Letter Sent on 72nd Karen Revolution Day (Karen Version)
6 2021-01-20 (မိန့်ခွန်းများ)
Brigadier General Mahn Shatu Gaw talks to Karen Media
7 2021-01-13 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌ မှ ၂၇၆၀ ခုနှစ် ကရင်အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
8 2021-01-13 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်အယ်လ်အေမှ ၂၇၆၀ ခုနှစ် ကရင်အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
9 2021-01-11 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌ မှ ၂၇၆၀ ခုနှစ် ကရင်အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ
10 2021-01-11 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌ မှ ၂၇၆၀ ခုနှစ် ကရင်အမျိုးသား နှစ်သစ်ကူးနေ့သို့ ပေးပို့သော သဝဏ်လွှာ