စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ဗီဒီယိုများ

  • History of KNLA by Brigadier General Mahn Sha Htu Gaw
History of KNLA by Brigadier General Mahn Sha Htu Gaw
History of KNLA by Lieutenant General Saw Baw Kyaw Hen (2022.7.5)
Interview NGLP student (Batch-9 student)
Interview NGLP student (Batch-9)
New Generation Leadership Program (NGLP Batch-9) Opening Ceremony (2022.7.4)
Interview KECD Joint Secretary P'doh Saw Eh Kalu Htoo regarding Karen Education Situation Update
ကော်သူးလေသစ်ပင်စိုက်ပျိုးရေးနေ့ ဖြစ်ပေါ်လာပုံနှင့် ရည်ရွယ်ချက် ရုပ်သံ
ပဒိုစောတောနီး နှင့်တွေ့ဆုံမေးမြန်းခြင်း (Sgaw Karen)
လက်ရှိနိုင်ငံရေးအခြေအနေကို ဖက်ဒရယ်သင်တန်းတက်ရောက်ကြသော သင်တန်းသား၊သင်တန်းသူများ၏ အမြင်သဘောထားများ