စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

စာချုပ်နှင့် ကတိကဝတ်များ

16 Jul 2018
Download
16 Jul 2018
Download
29 May 2017
Download
14 Dec 1998
စာချုပ်နှင့် ကတိကဝတ်များ
၁၉၉၈ သူမွဲကလိုး သဘောတူညီချက်
Download
14 Jan 1997
စာချုပ်နှင့် ကတိကဝတ်များ
၁၉၉၇ မယ်သယောထာ စာချုပ်
Download
31 Jul 1992
စာချုပ်နှင့် ကတိကဝတ်များ
၁၉၉၂ မာနယ်ပလော စာချုပ်
Download
12 Feb 1947
စာချုပ်နှင့် ကတိကဝတ်များ
၁၉၄၇ ပင်လုံစာချုပ်
Download