စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

 • English
 • Karen
 • Myanmar

ဆက်ဆံရေးရုံးများ


ကျောက်ကြီး ဆက်ဆံရေးရုံး

အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ကြိုတင်လက်မှတ်ရေထိုးပြီးသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ၊ (၁၂) ရက်နေ့မှစ၍ ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆက်ဆံရေးရုံး (၆) ရုံးအား ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆက်ဆံရေးရုံးများသည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် အဓိက သော့ချက်လည်းဖြစ်ပြီး နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း၊ သတင်းပေးပို့ခြင်း၊ ဒေသခံလူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ INGOs များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အတူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

 • (၁)ထားဝယ် ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၂) ဘုရားသုံးဆူ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၃) မြဝတီ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၄) ဘားအံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၅) သထုံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၆) ကျောက်ကြီး ဆက်ဆံရေးရုံး

ညောင်လေးပင်ခရိုင်၊ ပဲခူးတိုင်း

(က) ဖွင့်လှစ်သည့်ရက်စွဲ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၉) ရက်
(ခ) ဖွင့်လှစ်သူ - ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန်
(ဂ) ရုံးတာဝန်ခံအရာရှိ - စောကလယ်မူးထူး
(ဃ) ဒု-ရုံးတာဝန်ခံ - စောတင်မွှေး
(င) လိပ်စာ - ကျောက်ကြီး၊ မူဘန်လမ်း
(စ) ဖုန်း - ၀၉၂၅၀၇၁၃၃၀၃
(ဆ) အီးမေးလ် - knukyaukkyi212@gmail.com

ထားဝယ် ဆက်ဆံရေးရုံး

အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ကြိုတင်လက်မှတ်ရေထိုးပြီးသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ၊ (၁၂) ရက်နေ့မှစ၍ ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆက်ဆံရေးရုံး (၆) ရုံးအား ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆက်ဆံရေးရုံးများသည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် အဓိက သော့ချက်လည်းဖြစ်ပြီး နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း၊ သတင်းပေးပို့ခြင်း၊ ဒေသခံလူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ INGOs များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အတူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

 • (၁)ထားဝယ် ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၂) ဘုရားသုံးဆူ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၃) မြဝတီ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၄) ဘားအံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၅) သထုံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၆) ကျောက်ကြီး ဆက်ဆံရေးရုံး

ထားဝယ်၊ တနင်္သာရီတိုင်း

(က) ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဧပြီလ (၁၂) ရက်
(ခ) ဖွင့်လှစ်သူ - ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း
(ဂ) ရုံးတာဝန်ခံအရာရှိ - ပဒိုစောဖလို့စိုးဝင်း
(ဃ) ဒု-ရုံးတာဝန်ခံ - နော်ဒါးလေဖိုး
(င) လိပ်စာ - အမှတ် (၁၉၉)၊ ၅ လမ်း၊ ဝဲကျွန်းမြို့သစ်၊ ထားဝယ်မြို့
(စ) ဖုန်း - ၀၉၂၅၀၂၄၃၈၉၇၊ ၀၅၉၂၀၂၃၉၆၇ (ရုံး)
(ဆ) အီးမေးလ် - knudawei@gmail.com

ဘုရားသုံးဆူ ဆက်ဆံရေးရုံး

အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ကြိုတင်လက်မှတ်ရေထိုးပြီးသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ၊ (၁၂) ရက်နေ့မှစ၍ ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆက်ဆံရေးရုံး (၆) ရုံးအား ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆက်ဆံရေးရုံးများသည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် အဓိက သော့ချက်လည်းဖြစ်ပြီး နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း၊ သတင်းပေးပို့ခြင်း၊ ဒေသခံလူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ INGOs များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အတူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

 • (၁)ထားဝယ် ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၂) ဘုရားသုံးဆူ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၃) မြဝတီ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၄) ဘားအံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၅) သထုံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၆) ကျောက်ကြီး ဆက်ဆံရေးရုံး

ဘုရားသုံးဆူ၊ ကရင်ပြည်နယ်

(က) ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ မေလ (၁၅) ရက်
(ခ) ဖွင့်လှစ်သူ - ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး
(ဂ) ရုံးတာဝန်ခံအရာရှိ - ဗိုလ်ကြီးအဲ့(ဒ်)ဝပ်
(ဃ) ဒု-ရုံးတာဝန်ခံ - စောထူးထူး
(င) လိပ်စာ - အမှတ် (၃/၂၆)၊ ဘုရင့်နောင်လမ်းမ၊ ဘုရားသုံးဆူမြို့
(စ) ဖုန်း - ၀၉၇၈၄၂၄၆၈၃၃
(ဆ) အီးမေးလ် - payathonzuliaison.office@gmail.com

မြဝတီ ဆက်ဆံရေးရုံး

အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ကြိုတင်လက်မှတ်ရေထိုးပြီးသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ၊ (၁၂) ရက်နေ့မှစ၍ ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆက်ဆံရေးရုံး (၆) ရုံးအား ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆက်ဆံရေးရုံးများသည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် အဓိက သော့ချက်လည်းဖြစ်ပြီး နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း၊ သတင်းပေးပို့ခြင်း၊ ဒေသခံလူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ INGOs များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အတူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

 • (၁)ထားဝယ် ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၂) ဘုရားသုံးဆူ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၃) မြဝတီ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၄) ဘားအံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၅) သထုံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၆) ကျောက်ကြီး ဆက်ဆံရေးရုံး

မြဝတီ၊ ကရင်ပြည်နယ်

(က) ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ သြဂုတ်လ (၁၈) ရက်
(ခ) ဖွင့်လှစ်သူ - ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမှုတူးစေးဖိုး
(ဂ) ရုံးတာဝန်ခံအရာရှိ - ဗိုလ်ကြီးစောအယ်ထီး
(ဃ) ဒု-ရုံးတာဝန်ခံ - စောလယ်မူးဝါး
(င) လိပ်စာ - အမှတ် (၅၅၃-A) မြဝတီအပြင်ကွင်းလမ်းဟောင်း၊ မြဝတီမြို့
(စ) ဖုန်း - ၀၉၂၅၅၇၀၇၀၅၆၊ ၀၉၇၉၁၈၆၃၃၅၇
(ဆ) အီးမေးလ် - knuknla.bg7office@gmail.com

ဘားအံ ဆက်ဆံရေးရုံး

အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ကြိုတင်လက်မှတ်ရေထိုးပြီးသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ၊ (၁၂) ရက်နေ့မှစ၍ ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆက်ဆံရေးရုံး (၆) ရုံးအား ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆက်ဆံရေးရုံးများသည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် အဓိက သော့ချက်လည်းဖြစ်ပြီး နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း၊ သတင်းပေးပို့ခြင်း၊ ဒေသခံလူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ INGOs များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အတူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

 • (၁)ထားဝယ် ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၂) ဘုရားသုံးဆူ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၃) မြဝတီ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၄) ဘားအံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၅) သထုံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၆) ကျောက်ကြီး ဆက်ဆံရေးရုံး

ဖားအံ၊ ကရင်ပြည်နယ်

(က) ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲ - ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ စက်တင်ဘာလ (၂၉) ရက်
(ခ) ဖွင့်လှစ်သူ - ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး
(ဂ) ရုံးတာဝန်ခံအရာရှိ - စောရှီးရှို
(ဃ) ဒု-ရုံးတာဝန်ခံ - စောအေးနိုင်
(င) လိပ်စာ - ဘားအံ ကားဝင်းကြီးနား၊ ဘားအံမြို့
(စ) ဖုန်း - ၀၅၈၂၂၇၂၃၊ ၀၉၄၂၅၀၃၂၇၄၇
(ဆ) အီးမေးလ် - knuknla.hpaan@gmail.com

သထုံ ဆက်ဆံရေးရုံး

အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးသဘောတူညီချက် ကြိုတင်လက်မှတ်ရေထိုးပြီးသည့် ၂၀၁၂ ခုနှစ်၊ ဇန္နဝါရီလ၊ (၁၂) ရက်နေ့မှစ၍ ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဆက်ဆံရေးရုံး (၆) ရုံးအား ဖွင့်လှစ်လိုက်ပါသည်။ အဆိုပါ ဆက်ဆံရေးရုံးများသည် အစိုးရနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေး သဘောတူညီချက်များ အကောင်အထည် ဖော်ရန်အတွက် အဓိက သော့ချက်လည်းဖြစ်ပြီး နားလည်မှုလွဲမှားခြင်းဆိုင်ရာ ကိစ္စရပ်များနှင့် လက်နက်ကိုင် ပဋိပက္ခများကို အစီရင်ခံစာတင်ပြခြင်း၊ သတင်းပေးပို့ခြင်း၊ ဒေသခံလူထုအခြေပြု လူ့အဖွဲ့အစည်းများ၊ INGOs များနှင့် အပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစောင့်ကြည့်ခြင်းနှင့်အတူ တိုင်ပင်ဆွေးနွေးခြင်းများ လိုအပ်ပါသည်။

 • (၁)ထားဝယ် ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၂) ဘုရားသုံးဆူ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၃) မြဝတီ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၄) ဘားအံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၅) သထုံ ဆက်ဆံရေးရုံး
 • (၆) ကျောက်ကြီး ဆက်ဆံရေးရုံး

သထုံ၊ မွန်ပြည်နယ်

(က) ဖွင့်လှစ်သည့် ရက်စွဲ - ၂၀၁၃ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၅) ရက်
(ခ) ဖွင့်လှစ်သူ - ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး
(ဂ) ရုံးတာဝန်ခံအရာရှိ - ပဒိုစောအေးနိုင်
(ဃ) ဒု-ရုံးတာဝန်ခံ - စောအယ်ကော်ထူး
(ဃ) လိပ်စာ - နောင်ဘို၊ ကဿဖကျောင်းရှေ့၊ သထုံမြို့နယ်
(င) ဖုန်း - ၀၉၄၉၇၇၀၉၂၁
(ဆ) အီးမေးလ် - thatonliaisonoffice@gmail.com