စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ

(၁၆) ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်မှ ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ (၄၁) ဦးအား လျှို့ဝှက်မဲဖြင့် ရွေးချယ်ပြီး ဗဟိုအလုပ်မှုဆောင် ကော်မတီ (၁၄) ဦးအပါအဝင် အစည်းအရုံး၏ ဖွဲ့စည်းပုံ အခြေခံဥပဒေအရ စုစုပေါင်း (၅၅) ဦးကို ရွေးချယ်တင်မြှောက် အတည်ပြုခဲ့ပါသည်။

(၁) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး
(၂) ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း
(၃) ပဒိုစောတာဒိုမူး
(၄) ပဒိုစောဆဲပွယ်
(၅) ပဒိုစောလှထွန်း
(၆) ဗိုလ်မှူးစောရောဂျာခင်
(၇) ပဒိုစောသမိန်ထွန်း
(၈) ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင်
(၉) ပဒိုနော်ဒါးဒါး
(၁၀) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဂျော်နီ
(၁၁) ဗိုလ်ချုပ်စောအိုက်ဇက်ဖိုး
(၁၂) ပဒိုမန်းဘထွန်း
(၁၃) ပဒိုစောအောင်ဝင်းရွှေ
(၁၄) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောတာမလာသော
(၁၅) ပဒိုနော်မြိုင်ဖိုး
(၁၆) ပဒိုစောအယ်ကလူရွှေဦး
(၁၇) ပဒိုစောမာတာ
(၁၈) ပဒိုစောအားတိုး
(၁၉) ပဒိုစောမြမောင်
(၂၀) ပဒိုစောအယ်ကလူစေး
(၂၁) ဗိုလ်မှူးကြီးစောကလယ်ဒို
(၂၂) ပဒိုနော်မယ်ရီဌေး
(၂၃) ဗိုလ်မှူးချုပ်ကော်ကစာ စောနေစိုး
(၂၄) ပဒိုနော်ဖောဒေတိုး
(၂၅) ပဒိုစောပိုးပိုတူးအောင်
(၂၆) ပဒိုမန်းစိုးတင့်
(၂၇) ပဒိုစောနေသဘလေး
(၂၈) ပဒိုစောအယ်ထူး
(၂၉) ပဒိုစောဘီးလယ်
(၃၀) ပဒိုစောကဲလဲမူး
(၃၁) ပဒိုစောရှဒရဒူး
(၃၂) ပဒိုစောတောနီး
(၃၃) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလေးဒိုမူး
(၃၄) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောလေးမူ
(၃၅) ပဒိုစောဘာဒီဖိုး
(၃၆) ဗိုလ်မှူးကြီးစောတိတု
(၃၇) ပဒိုမန်းကနေဒီ
(၃၈) ပဒိုစောကနဲဖော
(၃၉) ပဒိုစောဒိုင်းမွန်းခင်
(၄၀) ပဒိုစောကလယ်စေး
(၄၁) ပဒိုနော်လွဲလွဲဖော
(၄၂) ပဒိုစောကိုလေး
(၄၃) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်လေး
(၄၄) ပဒိုစောအယ်ဝါး
(၄၅) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်မင်း (တာဝန်ပြီးပြည့်စုံ ၂၄-၄-၂၀၁၇)
(၄၆) ပဒိုစောဆဲဂေ
(၄၇) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောအယ်ကလူသိန်း
(၄၈) ဗိုလ်မှူးကြီးစောဆာပိတု
(၄၉) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဒါးကျော်လူ
(၅၀) ပဒိုစောဒီဂေးဂျူနီယာ
(၅၁) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောမူဟဲ
(၅၂) ဗိုလ်မှူးကြီးစောရွှေမောင်း
(၅၃) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဆာမိစေးဖိုး
(၅၄) ပဒိုစောအောင်မော်အေး
(၅၅) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဂျော်ဖြူ

မှတ်ချက် ၁။ (၄၅) ဗိုလ်မှူးချုပ်စောကျော်မင်း (တာဝန်ပြီးပြည့်စုံ ၂၄-၄-၂၀၁၇) သောကြောင့် ဗိုလ်မှူးချုပ် စောဒဲဖိုး အား ဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ် (ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ် ၁၆-၂၀/၅/၂၀၁၇) တွင် ခန့်အပ်အတည်ပြုသည်။

မှတ်ချက် ၂။ ဖာပွန်ခရိုင် မှ ခရိုင်ကွန်ဂရက်ပြုလုပ်ပြီး ပဒိုစောထန်းဒယ် အား ခရိုင်ဥက္ကဋ္ဌအဖြစ် ရွေးချယ်တင်မြှောက်လိုက်သောကြောင့် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးမှ ၎င်းအား ဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ် ဗဟိုအမြဲတမ်း အရေးပေါ်အစည်းအဝေး ပထမအကြိမ်တွင် (၄-၇/၁၀/၂၀၁၇) အတည်ပြုသည်။

မှတ်ချက် ၃။ ဗိုလ်မှူးချုပ်စောဒါးကျော်လူ သည် အသက်အရွယ်အိုမင်း၍ ကျန်းမာရေး မကောင်းသောကြောင့် အနားယူလိုက်သဖြင့် ဗိုလ်မှူးချုပ်စောမူလာ အား ဗဟိုကော်မတီဝင်အဖြစ် ဒုတိယအကြိမ် ဗဟိုအမြဲတမ်ကော်မတီအစည်းအဝေး (၂၃-၂၇/၁/၂၀၁၈) တွင် အတည်ပြုသည်။


၁၆ ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်မှ ဗဟို ဥက္ကဋ္ဌ၊ ဒု ဥက္ကဋ္ဌ၊ အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူးချုပ်၊ တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁)၊ တွဲဖက်အထွေထွေ အတွင်းရေးမှူး (၂) တို့အား လျှို့ဝှက်မဲဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။

(၁) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး - ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - ဒု ဥက္ကဋ္ဌ
(၃) ပဒိုစောတာဒိုမူး - အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်
(၄) ပဒိုစောဆဲပွယ် - တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁)
(၅) ပဒိုစောလှထွန်း - တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၂)

၁၆ ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်မှ ဗဟို တရားသူကြီးချုပ်အား လျှို့ဝှက်မဲဖြင့် ရွေးချယ်တင်မြှောက်ခဲ့ပါသည်။

(က) ပဒိုနော်မြိုင်ဖိုး - တရားသူကြီးချုပ်

(၁၆) ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၄) ရက်မှ ဧပြီလ (၉) ရက်
လေးဝါး၊ ဘားအံခရိုင်