စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

မိန့်ခွန်းများ

Encouragement Speech to Revolutionary Patriot Comrades by the Head of the Department of Defense.

2024-03-26

  • အမည်P'doh Saw Hser Gay
  • ရာထူးVice Chairperson, Head of the Department of Defense
  • အဖွဲ့အစည်းKaren National Union
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလော့
1 2024-03-26 (မိန့်ခွန်းများ)
Encouragement Speech to Revolutionary Patriot Comrades by the Head of the Department of Defense.
2 2024-02-10 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU Messages on 76th Karen National Day (Burmese)
3 2024-02-10 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU Messages on 76th Karen National Day (Karen)
4 2024-02-04 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU President Speech on 77th Karen National Union-KNU day
5 2024-01-31 (သဝဏ်လွှာများ)
KNU President Speech on 75th Karen Revolution Day (English)
6 2024-01-30 (သဝဏ်လွှာများ)
(၇၅)နှစ်‌မြောက် ကရင့်တော်လှန်ရေး နေ့ တွင် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ဥက္ကဌ ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၏ ပြောကြားသောမိန့်ခွန်း
7 2024-01-30 (သဝဏ်လွှာများ)
(၇၅)နှစ်‌မြောက် ကရင့်တော်လှန်ရေး နေ့ တွင် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၊ ဥက္ကဌ ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း၏ ပြောကြားသောမိန့်ခွန်း
8 2024-01-10 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌ ပဒို​စောကွယ်ထူးဝင်း၏ ၂၇၆၃ ခုနှစ် သ​လေလဆန်း ၁ ရက် ကရင်နှစ်သစ်ကူး​နေ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား (Karen)
9 2024-01-10 (သဝဏ်လွှာများ)
ကေအဲန်ယူ ဥက္ကဌ ပဒို​စောကွယ်ထူးဝင်း၏ ၂၇၆၃ ခုနှစ် သ​လေလဆန်း ၁ ရက် ကရင်နှစ်သစ်ကူး​နေ့ နှုတ်ခွန်းဆက်စကား (Burmese)
10 2024-01-10 (သဝဏ်လွှာများ)
KWO messages on 2763 Karen New Year, 2024