စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

တန်ဖိုးထားမှုများ

မိမိတို့၏ စံတန်ဖိုးထားမှုများမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်ပါသည်။

(၁) တည်ငြိမ်အေးချမ်းခြင်း - Stability,
(၂) ငြိမ်းချမ်းသာယာခြင်း - Peace,
(၃) စည်းလုံးညီညွတ်ခြင်း - Unity
(၄) လွတ်မြောက်ခြင်း - Liberty
(၅) ရိုးသားခြင်း - Honesty
(၆) ဧည့်ဝတ်ပျူငှာခြင်း - Hospitality
(၇) သာယာဝပြောခြင်း - Prosperity
(၈) ရိုးရာဓလေ့ထုံးတမ်းများကို မြတ်နိုးခြင်း - Culture Identity
(၉) တန်းတူညီမျှမှု - Equality
(၁၀) ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့် အခွင့်အရေးကို မြတ်နိုးခြင်း - Rights to self-determination
(၁၁) လွတ်လပ်မှု - (Freedom) နှင့်
(၁၂) ဒီမိုကရေစီ - (Democracy) တို့ဖြစ်သည်။