စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ဓါတ်ပုံများ

ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း + CEC - 17th Congress
ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း
ဥက္ကဌ
ပဒိုစောစိုးမြင့် + CSC - 17th Congress
ပဒိုစောစိုးမြင့်
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ သထုံခရိုင် ဥက္ကဌ
KNU-CSC + CSC - 17th Congress
KNU-CSC
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ
KNU-CSC + CSC - 17th Congress
KNU-CSC
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ
KNU-CSC + CSC - 17th Congress
KNU-CSC
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ
KNU-CSC + CSC - 17th Congress
KNU-CSC
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ
KNU-CSC + CSC - 17th Congress
KNU-CSC
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ
ပဒိုစောကလိုစေးဒို + CSC - 17th Congress
ပဒိုစောကလိုစေးဒို
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ
ပဒိုစောဆဲဘွယ် + CSC - 17th Congress
ပဒိုစောဆဲဘွယ်
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ
ပဒိုမန်းကေနဒီ + CSC - 17th Congress
ပဒိုမန်းကေနဒီ
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ
ပဒိုစောလယ်နယ် + CSC - 17th Congress
ပဒိုစောလယ်နယ်
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ ကရင်လူငယ်အစည်းအရုံး-ဥက္ကဌ
ဗိုလ်မှူးချုပ် စောစိုးမြင့်ထွေး + CSC - 17th Congress
ဗိုလ်မှူးချုပ် စောစိုးမြင့်ထွေး
ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီ တပ်မဟာ (၁)- တပ်မဟာမှူး