စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ခံယူချက်များ

ကရင့်အမျိုးသား ခုခံတော်လှန်ရေး၏ အဓိက အခြေခံမူသည် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ဥက္ကဋ္ဌ စောဘဦးကြီးမှ ချမှတ်ပေးခဲ့သော အောက်ပါ အဓိက အခြေခံမူကြီး (၄) ရပ်ပင်ဖြစ်ပါသည်။

(၁) လက်နက်ချစကား အလျှဉ်းမပြောရ။

(၂) ကရင့်လက်နက် ကရင့်လက်ထဲတွင် ရှိရမည်။

(၃) ကရင်ပြည် အသိအမှတ်ပြုခြင်း ပြီးပြည့်စုံစေရမည်။

(၄) ကရင့်ကြမ္မာ ကရင်ဖန်တီးရမည်။