စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

လုပ်ဆောင်ချက်

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး၏ နိုင်ငံရေးဦးဆောင်မှု၊ အစည်းအရုံး ရှေ့ဆောင်ဦးစီးမှု၊ အမျိုးသားလွတ်မြောက်ရေးနှင့် အမျိုးသားများ မျှော်မှန်းချက်နှင့် အညီ လှုပ်ရှားမှုများကို ဦးစီးဆောင်ရွက်သော အဖွဲ့အစည်းတစ်ရပ်ဖြစ်သည်။