စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ပုံနှိပ်ထုတ်ဝေခြင်း

Thoolei Publication Volume 3 Part 3

2023-11-10

  • TitleThoolei Publication Volume 3 Part 3
  • Date2023-11-10
  • AuthorKaren National Union
  • PuplisherKaren National Union
  • Categoryသူးလေသတင်းစာစောင်
စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ထုတ်ဝေသူ ဒေါင်းလော့
1 2023-11-10 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
Thoolei Publication Volume 3 Part 3
Karen National Union
2 2023-11-03 (အစီရင်ခံစာများ)
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အမျိုးအစားများ
Karen National Union
3 2023-11-03 (အစီရင်ခံစာများ)
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အမျိုးအစားများ
Karen National Union
4 2023-11-03 (အစီရင်ခံစာများ)
အကြမ်းဖက်စစ်ကောင်စီတပ်၏ လူ့အခွင့်အရေး ချိုးဖောက်မှု အမျိုးအစားများ
Karen National Union
5 2023-10-31 (အစီရင်ခံစာများ)
Karen Socio-Economic Household Survey Report
KNU-KECS
6 2023-08-29 (ဥပဒေစာစောင်)
ဥပဒေသတင်းစာစောင် အမှတ်စဉ် (၅)
Karen Legal Assistance Center
7 2023-08-15 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
Thoolei Publication Volume 3 Part 2
KNU-DOI
8 2023-08-11 (Karen National Important Day)
73 Karen Martyrs Day Pamphlet Burmese 2023
Karen National Union
9 2023-08-11 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
73 Karen Martyrs Day Pamphlet (karen) 2023
Karen National Union
10 2023-07-03 (သူးလေသတင်းစာစောင်)
Thoolei Publication Volume 3 Part 1
Karen National Union
11 2023-05-30 (ဥပဒေစာစောင်)
ဥပဒေသတင်းစာစောင် အမှတ်စဉ် (၄)
Karen Legal Assistance Center
12 2023-05-01 (အစီရင်ခံစာများ)
အာဏာသိမ်း စစ်ကောင်စီမှ ကော်သူးလေအုပ်ချုပ်နယ်မြေအတွင်း ကျူးလွန်ခဲ့သော လူ့အခွင့်အရေးချိုးဖောက်မှုများနှင့် စစ်ရာဇဝတ်မှုများ (January to March 2023)
KNU-DOI
13 2023-03-28 (အစီရင်ခံစာများ)
Myanmar Military's War Crimes in Kawthoolei: (January and February 2023) Burmese and Eng
KNU-DOI
14 2023-03-27 (အစီရင်ခံစာများ)
မြန်မာစစ်တပ်၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကြောင့် ရှင်သန်မှုပျောက်ဆုံးနေသော လူသားဘဝများ (English)
KNU-DOI
15 2023-03-27 (အစီရင်ခံစာများ)
မြန်မာစစ်တပ်၏ စစ်ရာဇဝတ်မှုများကြောင့် ရှင်သန်မှုပျောက်ဆုံးနေသော လူသားဘဝများ (Burmese version)
KNU-DOI