စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ရည်ရွယ်ချက်များ

(၁) ကရင်အမျိုးသားများ အမျိုးသားတန်းတူရေးနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသော အခွင့်အရေးများကို ရရှိခံစားနိုင်ရန်။
(၂) တရားမျှတသော အကျယ်အဝန်းရှိ၍ ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသည့် ကော်သူးလေ (ခ) ကရင်ပြည်(ဝါ) ကရင်ပြည်နယ်ကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်ရန်။
(၃) ဒီမိုကရေစီနှင့် ကိုယ်ပိုင်ပြဌာန်းခွင့်ရှိသည့် ပြည်နယ်ပေါင်းစု ဖက်ဒရယ် ပြည်ထောင်စုကို တည်ဆောက်ရန်။
(၄) ကရင်ပြည်နယ်နှင့် ပြည်ထောင်စုအတွင်းရှိ ကရင်လူမျိုးအပါအဝင် တိုင်းရင်းသား လူမျိုးအားလုံး ဒီမိုကရေစီအခွင့်အရေးကို အပြည့်အ၀ ရရှိခံစားနိုင်ရန်တို့ဖြစ်သည်။