စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ပေါ်လစီများ

စဉ် ရက်စွဲ မျက်နှာဖုံးစာမျက်နှာ အကြောင်းအရာခေါင်းစဉ် ဒေါင်းလော့
1 2021-03-05 ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး ဖွဲ့စည်းပုံ
2 2016-01-16 KNU ၏ ပြန်လည်နေရာချထားရေးနှင့် ပြန်လည်ထူထောင်ရေး မူဝါဒ
3 2015-12-01 ကေအဲန်ယူ − ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး မြေယာမူဝါဒ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၅ ခုနှစ် (မြန်မာဘာသာ)
4 2015-12-01 ကေအဲန်ယူ − ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး မြေယာမူဝါဒ၊ ဒီဇင်ဘာလ ၂၀၁၅ ခုနှစ် (အင်္ဂလိပ်ဘာသာ)
5 2015-03-30 ကရင်အမျိုးသား ပညာရေး ပေါ်လစီနှင့် အခြေခံမူများ
6 2014-06-11 ကေအဲန်ယူ − ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး၏ လူသားချင်း စာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာ ကူညီထောက်ပံ့ရေး မူဝါဒ