စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင်ကော်မတီ

(၁၇) ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး
(၁၇) ကြိမ်မြောက် ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး (KNU) ဒီမိုကရက်တစ် ကွန်ဂရက်တွင် ဗဟိုအလုပ်အမှုဆောင် ကော်မတီဝင်များ ရွေးကောက်တင်မြှောက်ခဲ့သည်။ ရွေးကောက်ခံအဖွဲ့ဝင်များမှာ အောက်ပါအတိုင်းဖြစ်သည်။

(၁) ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ပဒိုစောဆဲဂေ - ဒု ဥက္ကဋ္ဌ
(၃) ပဒိုစောတာဒိုမူး - အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်
(၄) ပဒိုစောသောသီဘွဲ - တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁)
(၅) ပဒိုစောလှထွန်း - တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၂)
(၆) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဂျော်နီ - ကော်မတီဝင်
(၇) ဗိုလ်မှူးချုပ် စောတာမလာသော - ကော်မတီဝင်
(၈) ပဒိုနော်ဒါးဒါး - ကော်မတီဝင်
(၉) ပဒိုစောတောနီး - ကော်မတီဝင်
(၁၀) ပဒိုစောအယ်ကလူးစေး - ကော်မတီဝင်
(၁၁) ပဒိုစောလော်အယ်မူး - ကော်မတီဝင်

(၁၆) ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး
(၁၆) ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်မှ ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင်ကော်မတီများကို ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီထဲမှ အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။

(၁) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး - ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - ဒု ဥက္ကဋ္ဌ
(၃) ပဒိုစောတာဒိုမူး - အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်
(၄) ပဒိုစောဆဲပွယ် - တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁)
(၅) ပဒိုစောလှထွန်း - တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၂)
(၆) ဗိုလ်ချုပ်စောရောဂျာခင် - ကော်မတီဝင်
(၇) ပဒိုစောသမိန်ထွန်း - ကော်မတီဝင်
(၈) ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် - ကော်မတီဝင်
(၉) ပဒိုနော်ဒါးဒါး - ကော်မတီဝင်
(၁၀) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဂျော်နီ - ကော်မတီဝင်
(၁၁) ဗိုလ်ချုပ်စောအိုက်ဇက်ဖိုး - ကော်မတီဝင်

(၁၆) ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်
၂၀၁၇ ခုနှစ်၊ မတ်လ (၁၄) ရက်မှ ဧပြီလ (၉) ရက်
လေးဝါး၊ ဘားအံခရိုင်


(၁၅) ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး
(၁၅) ကြိမ်မြောက် ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသား အစည်းအရုံး ကွန်ဂရက်မှ ဗဟိုအလုပ်အမှူဆောင် ကော်မတီများကို ဗဟိုအမြဲတမ်းကော်မတီထဲမှ အောက်ပါအတိုင်း ရွေးချယ် တင်မြှောက်ခဲ့ကြပါသည်။

(၁) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောမူတူးစေးဖိုး - ဥက္ကဋ္ဌ
(၂) ပဒိုနော်စီဖိုးရာစိန် - ဒု ဥက္ကဋ္ဌ
(၃) ပဒိုစောကွယ်ထူးဝင်း - အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးချုပ်
(၄) ပဒိုစောသောသီဘွဲ - တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၁)
(၅) ပဒိုစောမန်းမန်း - တွဲဖက်အထွေထွေအတွင်းရေးမှူး (၂)
(၆) ပဒိုစောရောဂျာခင် - ကော်မတီဝင်
(၇) ပဒိုစောသမိန်ထွန်း - ကော်မတီဝင်
(၈) ပဒိုမန်းငြိမ်းမောင် - ကော်မတီဝင်
(၉) ပဒိုစောတာဒိုမူး - ကော်မတီဝင်
(၁၀) ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဂျော်နီ - ကော်မတီဝင်နှင့် စစ်ဦးစီးချုပ်
(၁၁) ဒု−ဗိုလ်ချုပ်ကြီးစောဘောကျော်ဟဲ - ကော်မတီဝင်