စာတို

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ကရင်တစ်မျိုးသားလုံး လိုလားသော အမျိုးသားရေး မျှော်မှန်းချက် ပန်းတိုင်ဆီသို့"  

  "ကရင်အမျိုးသား နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲမှသည် ဖက်ဒရယ် ဒီမိုကရေစီ ပြည်ထောင်စု တည်ဆောက်ရေးဆီသို့"  

  • English
  • Karen
  • Myanmar

မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဌာန

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ဌာနများ

မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဌာန


ကေအဲန်ယူ−ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး
ဗဟိုဌာနချုပ်
ကော်သူးလေ

တိရိစ္ဆာန်ကာကွယ်ရေးနှင့် ဆင်းရဲမှုပပျောက်စေရန်အတွက်သာမက မွေးမြူရေးကို အမှီပြု လုပ်ကိုင်စားသောက် နေရသော ပြည်သူများအတွက် ဤမွေးမြူရေးနှင့် ငါးလုပ်ငန်းဌာနကို ဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လိုက်ခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဌာနမှ ဦးစီး၍ တိရိစ္ဆာန်ရောဂါ ကြိုတင်ကာကွယ်ခြင်း၊ ကုသမှုပြုခြင်းနှင့် တိရိစ္ဆာန်သားဖောက်ခြင်း/ မျိုးပွားခြင်း သင်တန်းများကိုပါ သင်ကြားပို့ချပေးပါသည်။ မွေမြူရေးဌာနမှ မျိုးတုန်းလုနီးပါး တိရိစ္ဆာန်များကို ကာကွယ်သော အားဖြင့် အသိပေးစာများကိုလည်း ချိတ်ဆွဲထားပါသည်။ မြစ်များ၊ ချောင်းများနှင့် ရေသွင်းရေထုတ်မြောင်းများမှ တဆင့် ငါးများနှင့် တိရိစ္ဆာန်များအပေါ် အကျိုးသက်ရောက်စေရန် စေ့စပ်သေချာမှုများလုပ်ခြင်းဖြင့် တိရိစ္ဆာများအား ကာကွယ်ထားပြီးသား ဖြစ်ပါသည်။ ညစ်ညမ်းစေသော ရေအရင်းအမြစ်များနှင့် သဘာဝပတ်ဝန်းကျင် ထိခိုက်ပျက်စီးစေသော စီမံကိန်းကြီးများ၏ သက်ရောက်မှုများ အားလုံးကိုလည်း စာရင်းပြုစု မှတ်တမ်းတင်ထားပါသည်။

မွေးမြူရေးနှင့် ရေလုပ်ငန်းဌာန

လုပ်ရှားဆောင်ရွက်မှုများ

ကေအဲန်ယူ-ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး၏ ဌာနများ

ဆက်သွယ်ရန်